Odměny

Odměňování advokátů za poskytování právních služeb je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění změn a doplňků a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ve znění změn a doplňků (tzv. advokátní tarif). K uvedeným cenám náleží daň z přidané hodnoty ve výši 19%. Výše odměny může být sjednána dohodou s klientem odlišně.

Možné je i zastupování firem za paušální měsíční odměnu, které zahrnuje komplexní zajištění právních služeb ohledně klientem průběžně zadávaných požadavků v rámci sjednaného rozsahu poskytovaných služeb. TJ. příprava klientem zadaných smluv, upomínek, podání (např. žaloba, návrhy na vymáhání pohledávek, včetně směnečných, rejstříkové návrhy apod.) k soudu či jiné dokumenty, zajištění zastoupení klienta u soudních jednání, účast u jednání s úřady, institucemi a obchodními partnery ve sjednaných případech Tyto právní služby jsou poskytovány v sídle advokáta kanceláři či na vyžádání v sídle klienta nebo na jiném dohodnutém místě. Výhodou dlouhodobějšího zastupování je také znalost poměrů klienta, jeho potřeb, požadavků apod., což urychluje jak zadání požadavků na právní služby, tak i jejich poskytnutí advokátem, stejně jako vyšší možnosti poskytnout službu se znalostí získaných o klientovi v rámci dlouhodobého zastoupení.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Plné znění je zde.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je zde.