OBČANSKÉ PRÁVO

A) NEMOVITOSTI

Poskytování komplexního právního servisu v oblasti realit - nemovitostí včetně úschovy kupní ceny a jejího vyplacení po realizaci obchodu včetně zastupování v řízení před katastrálními úřady. Zastupování před finančními úřady v souvislosti s vypracováním přiznání k dani z převodu nemovitostí a darovací dani. Řešení vztahů mezi spoluvlastníky nemovitostí.

Příprava a sepis: Poradenská činnost ohledně nemovitostí, zejména s ohledem na eliminaci rizik spojených s převodem a pronájmem domů, bytů, nebytových prostor a pozemků, posouzení daňových aspektů. Zajištění výpisů z katastru nemovitostí, nabývacích listin k nemovitostem, geometrických plánů, spolupráce s realitní kanceláři, soudním znalcem a geodetem.

B) VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK SOUDNÍ CESTOU

Poskytování komplexního právního servisu v oblasti vymáhání pohledávek včetně směnečných pohledávek. Vypracování žalob, zastupování před soudy, zastupování v exekučním řízení. Spolupráce se soukromými exekutory. Prostřednictvím specializované firmy zajištění financování soudního sporu. Správa pohledávek firmy.

C) RODINNÉ PRÁVO

D) DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A KONKURSNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO